• +8618576639533
  • ALL WEEK FROM 9 AM TO 9 PM
FR Series | Obvious.
FR Series | Obvious.

OD Series | Obvious

      明明户外FR系列产品,专注于高性价比户外项目使用,采用CNC加工防水铁箱设计,传统防水材料户外显示单元,可兼容户外高清小间距的广泛需求到户外高亮大屏,适用于目前户外场景的市场需求和铁箱的特性,更容易根据项目需要制作不同的弧形、球形等户外项目需求。

 

    ● 性价比高

    ● 特殊防水设计:IP67

    ● 完美的屏幕平整度

    ● 支持后台服务

    ● 320mm*160mm尺寸模组

    ● 标准960mm*960mm尺寸机柜 

    ● 不同模块使用同一个机柜

    ● 铁柜材质,可定制

BACK TO TOP